@2017 by Sipahh România. 

Contacteză-ne

+40 (752) 178 499 |

+40 (722) 616 297 |

 office@sipahh.com.ro

Urmărește-ne pe:

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon

Parteneri:

Termeni si conditii

Vă mulțumim pentru vizitarea acestui website. Vă rugam să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesiă acceptarea de către dumneavoastra a Termenilor și Condițiilor prezentate aici.

 

Politica de confidențialitate a website-ului

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest website.       

 

Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratetea și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.

 

Transmitere

Orice comunicare sau material fară caracter personal transmise acestui website prin posta electronica sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediati devine proprietatea Sipahh și poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fară a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin posta. În plus, Sipahh este liber sa utilizeze În orice scop (incluzând dar fară a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisa prin intermediul acestui website. Nicio astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații, garantați totodata că sunteti proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către Sipahh nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nici o altă lege în vigoare. Sipahh nu are nicio obligație de a folosi informația primită.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Sipahh sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Aveți dreptul să parcurgeți acest website, să reproduceți porțiuni prin imprimare, descarcare pe un hard disk sau sa le distribuiti altor indivizi. Acestea se pot face doar cu conditia sa pastrati intacte toate drepturile de autor si alte insemne de proprietate si cu conditia ca pe aceste reproduceri sa apara insemnul de marca inregistrata mentionat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vandută sau distribuită în schimbul unui câstig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrari, publicatii sau website-uri.

® Marcă inregistrată Sipahh. Toate drepturile rezervate.

Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu (denumite in mod colectiv "Mărci") ce apar pe acest website apartin Sipahh. Nimic din ceea ce conține acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licență sau drept de folosire a vreunei Marci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasa a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute in acest document. De asemenea, va aducem la cunostintă că Sipah isi va exercita in mod activ drepturile de proprietate intelectuala în toate aspectele protejate de lege.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul Sipahh vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor Sipahh, iar Sipahh nu își asuma nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratetea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și Sipahh nu poate fi considerat responsabil pentru nicio schimbare ulterioara în alte website-uri ale caror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către Sipahh. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

 

Garanții și avertizări

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastra personal și exclusiv.

Garanții

Acest website vă este oferit "asa cum este" și "așa cum este pus la dispoziție" și, ca urmare, Sipahh nu oferă nici un fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfacătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de incredere, actuale, fară a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neântrerupt sau fară erori sau fară viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obținută de la Sipahh prin intermediul acestui website vor fi corecte, de incredere. In consecintă, Sipahh, nu face nici un fel de declarații și nu își asuma nici un fel de garanții cu privire la cele de mai sus.

Va rugam să tineți cont de faptul că unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încat unele din aceste excluderi nu vă sunt aplicabile. Va rugam sa verificati legislația din țara dumneavoastră.

Ne rezervam dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fară notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

 

Responsabilitate legala

Sipahh și/sau orice alte parți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nicio responsabilitate legala sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilitați directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacitații de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în masura permisă de legislația aplicabila, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricarui mesaj de posta electronică trimis de dumneavoastra.

Sipahh și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătura cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fara aviz prealabil.

Mai mult, Sipahh nu va avea nicio responsabilitate legală sau de alta natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice alta proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descarcat vreun material de pe acest website. Daca decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastra risc.

În limita maximă prevazută de legislația aplicabilă, renunțati în mod expres la orice pretenție fată de Sipahh sau fată de reprezentanții săi, directorii, angajatii, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

 

Activități interzise

Este interzisă intreprinderea oricarui act pe care Sipahh, la libera sa alegere, il poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabila acestui website, incluzand dar fara a se limita la:

 

  • Orice act ce ar constitui o încalcare atât a confidentialității (incluzând încărcarea de informații private făra a avea acordul persoanei în cauza) cât și a oricarui alt drept legal al persoanei;

  • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Sipahh, angajașii săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație Sipahh;

  • Incărcarea de fisiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietatilor Sipahh sau proprietăților altor persoane;

  • Afisarea pe sau transmiterea către acest website a oricarui material neautorizat incluzând, dar fară a se limita la materiale care în opinia noastra ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimatoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale lui Sipahh sau ale terților.

 

Jurisdicție și lege aplicabilă

Produsele Sipahh, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest website sunt destinate pentru clienții si utilizatorii din Romania. Sipahh nu garantează ca produsele și conținutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locații decat Romania. Va rugam să ne contactatii pentru a obtine mai multe informatii despre disponibilitatea produselor în țară. Produsele care apar pe acest website sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc.

Dumneavoastra si Sipahh sunteți de acord că orice controverse sau pretenții provenind din sau în legatură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea romană și vor fi înaintate exclusiv instantelor din Bucuresti, Romania.

 

Pentru website-uri globale

Pentru website-urile de produs Sipahh nu garantează faptul că materialele și informațiile din acest website sunt disponibile sau potrivite în toate tările sau limbile.
Dumneavoastră și Sipahh sunteți de acord că orice controverse sau pretenții provenind din sau în legatură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea din Singapore și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din Singapore.

 

Actualizarea avizului legal

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legala. Vă rugam să vizitați aceasta pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora și a noilor informații.

 

Facturare – Plată

Prețurile produselor afisate în cadrul site-ului www.sipahh.com.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce contine produsele vândute de Sipahh, cu excepția produselor vandute de partenerii Sipahh, precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin posta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecarei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise de Sipahh, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Sipahh în Contul său prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionată în Contul său.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@sipah.com.ro.

 

 - dupa plasarea unei comenzi in site.

Clientul/Cumpărătorul plasează Comandă și alege modalitatea de plată Card de credit sau de debit. După confirmarea plății, Clientul/Cumpărătorul va avea posibilitatea să salveze cardul utilizat la achitarea comenzii. Cardul astfel salvat este disponibil pentru plăti viitoare utilizându-se tokenul aferent cardului salvat.

 

Livrarea bunurilor

Vânzătorul se obligă să livreze produselor în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în punctul de desfacere  Sipahh, conform opțiunii Clientului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însotitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea produselor numai pe teritoriul Romaniei.

 

Returnarea produselor

Dreptul de a renunţa la contract şi returnarea produselor alimentare:

Conform legislatiei in vigoare (ord. 34/2014 completata de legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanta – art 12, pct a) si Directivei 97/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20.05.1997 privind protectia consumatorilor cu privire la contractele la distanta – art 3, pct (2), primul paragraf) contractele de furnizare de produse alimentare, bauturi sau alte bunuri de consum curent furnizate la domiciliului consumatorului, la resedinta acestuia sau la locul sau de munca prin distribuitori stabili nu pot fi denuntate unilateral. O data produsele primite acestea nu mai pot fi returnate.

 

Dreptul de a renunţa la contract si returnarea produselor, altele decat cele alimentare:

Cu privire la dreptul de a renunta la contract si la returnarea produselor a cumparatorului , acesta beneficiaza de prevederile OUG 34/2014 “ Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului “.

 

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, prin folosirea aceluiasi serviciu de transport prin intermediul caruia s-a facut expedierea. Adresa la care se va face returnarea comenzii este strada Blvd. Ion Mihalache nr. 152, sector 1, Bucuresti.

 

Daca aveti nevoie de informatii suplimentare asupra modalitatii de returnare a produselor, ne puteti suna la 0752178499 sau scrie la office@sipahh.com.ro.

 

Produsele pot fi schimbate sau inlocuite, iar daca vreti sa primiti banii inapoi si sa renuntati la comanda, acestia va vor fi returnati in maximum 30 de zile de la momentul in care ne-ati informat asupra deciziei dumneavoastra. Vom face tot posibilul ca suma sa va fie returnata cat mai curand.

 

Va punem la dispozitie un model de  formular de retragere, ce se va trimite pe email la office@sipahh.com.ro, completat doar daca doriti sa va retrageti din contract.

 

Model: – Catre SipUP Innovation SRL, Blvd. Ion Mihalache nr. 152, sector 1, Bucuresti

 

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse:

 

– Comandate la data (*) / primite la data (*)

 

– Numele consumatorului (consumatorilor)

 

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

 

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

 

– Data

 

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz

 

Atentie! Pot fi returnate doar produsele nealimentare aflate in conditii perfecte, inclusiv ambalajul, accesoriile si consumabilele aferente. Acestea nu trebuie sa prezinte semne de uzura sau de consum. Copia facturii trebuie si ea ataşată.

 

Din motive de siguranta alimentara si igiena, SipUP Innovation SRL nu accepta returnarea produselor alimentare.